Genel

Gelir dağılımı son 11 yılın en kötü seviyesinde

Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, 2020 yılında 0,410 ile 2009 yılından bu yana en kötü seviyeyi gördü.

gelir

Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımındaki bozulmayı ifade eden Gini kaysayısı, Türkiye’de 2020 yılında 0,015 puan artışı ile 0,410 olarak tahmin edildi. 2014’te 0,391 seviyesine kadar gerileyen katsayı, böylelikle son 11 yılın en kötü seviyesine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2020 yılı verilerine göre Türkiye’de yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri yüzde 15,8 artarak 69 bin 349 TL oldu.

En yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1,2 puan artarak yüzde 47,5’e yükselirken, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay 0,3 puan azalarak yüzde 5,9’a düştü.

P80/P20 oranı 7,4’den 8,0’a yükselirken P90/P10 oranı 13,0’dan 14,6’ya yükseldi.

P80/P20, toplumun gelirden en fazla pay alan yüzde 20’sinin elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 20’sinin elde ettiği gelire oranı, P90/P10 ise gelirden en fazla pay alan yüzde 10’unun elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 10’unun elde ettiği gelire oranını ifade ediyor.

Yoksulluk oranı yüzde 15’e yükseldi

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı 2020 yılında 0,6 puan artışla yüzde 15’e yükselirken, medyan gelirin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 21,9 olarak gerçekleşti.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu